Foredrag med Tove Virata Bråthen

Tove brenner for å snakke om psykisk helse og om kreativitet, og gjerne disse i en kombinasjon

Etter å ha mistet en bror i selvmord og selv ha slitt med utmattelse og depresjon, deler Tove i foredragene sine erfaringer knyttet til psykisk helse. Hun ønsker å bidra til å normalisere at livet kan være utfordrende og vise at det er mulig å finne veier ut av mørket.

I etterkant av brorens selvmord skrev hun boka «Fasetter av sorg». I den skildrer hun kontraster mellom liv og død, og hvordan det å håndtere de tøffe følelsene også åpner for livsgleden. Boka danner bakteppet for foredragene relatert til psykisk helse, i tillegg til at hun kobler på andre erfaringer og relaterer til forskning.

Med 20 års erfaring fra kreativ virksomhet brenner Tove for temaet kreativitet og elsker å inspirere folk til å våge å uttrykke sin kreativitet. Hun holder både foredrag og kurs relatert til dette. Med bakgrunn i egne erfaringer snakker hun i foredragene om ulike sider ved kreativitet, hvilken gave den er for oss, men også hvilke utfordringer den gir oss. Hun dykker ned i ulike sider ved kreativiteten og ser på ulike forutsetninger hun mener er viktig for å gi kreativiteten plass.

Om psykisk helse

Med utgangspunkt i sine egne erfaringer med livskriser, terapiarbeidet hun har gjort knyttet til disse og utdannelser og kursing innenfor psykologiske temaer, utvikler Tove foredrag med forskjellige vinklinger innenfor psykisk helse. Hun bruker egne erfaringer som en fortellende kraft, noe som gjør at foredragene oppleves tett på livet og berører.

I foredragene er Toves sterke og vare dikt viktige virkemidler, hun kaller det derfor for poesiforedrag. Diktene får følge av Ida Kristin Vollums vakre bilder. I tilfeller hvor det er aktuelt kan også pianist André Eide delta med improvisert pianomusikk. Tove samarbeider også med sangere som kan bidra ytterligere til at det kan bli en varm, nær, poetisk og musikalsk forestilling hvor mange sanser berøres.

Her følger noen eksempler på foredragstitler, men Tove skreddersyr også etter behov.

 • Tett på livet – i gode og onde dager
 • Fasetter av sorg – personlige fortellinger fra livskriser og veien ut
 • Livet, døden, kjærligheten og sorgen
 • Åpenhet – det står om livet
 • Selvmordsforebygging – vi kan alle bidra
 • Følelser som veiviser og skattkammer
 • Skammen – la oss snakke om den
 • Sårbarhet eller faglighet? Ja takk, begge deler
 • Livsglede – når lyset og mørket får gå hånd i hånd
 • Livsrom – gi deg selv plass i eget liv
 • Om heltemot og hjertemot

Om kreativitet

Bakgrunnen for foredragene om kreativitet er at hun har drevet Vestfoto i 20 år, de siste 14 sammen med sin kone Ida. Kreative prosjekter har omfattet åtte bokutgivelser, kalendere, utstillinger, utsmykkingsoppdrag og installasjoner. I foredragene tar hun utgangspunkt i egne erfaringer og reflekterer rundt ulike sider ved kreativitet. Hun bringer også inn forskning og andres refleksjoner rundt temaet. Tove er opptatt av koblingen mellom kreativitet og psykisk helse, hvordan kreative uttrykk kan bidra positivt og skape bedre psykisk helse. I foredrag med denne vinklingen deler hun raust av sine egne erfaringer med dette. Ida Kristin Vollums bilder og Toves poesi brukes for å understreke det kreative budskapet.

Eksempler på foredragstitler:

 • Våg din kreativitet – gi plass til deg og dine kreative ressurser
 • Kreativitet – kilde til livskraft
 • Bli kjent med kreativitetens beste venner
 • Kreativitet – en ressurs for vår psykiske helse

 

REFERANSER:

«Jeg har hatt gleden av å høre Tove Virata Bråthen ved flere anledninger. Hun er ærlig og modig i sine personlige fortellinger og betraktninger rundt et tema som for mange er tabubelagt. Jeg har hatt gleden av å oppleve henne både med og uten dyktige musikere. Hun er dyktig formidler alene, men sammen med musikere ble det en magisk, sterk og ærlig reise, som satte sine spor. Hun anbefales på det sterkeste.»
Oddmund Holgersen, nestleder Leve Rogaland


 

«Tusen takk for en meningsfull kveld om det meningsløse! Du er en god formidler! Og tusen takk for sterke og dyptgripende dikt, akkompagnert av vakker sang og musikk!»
Lise-Marte Vikse Kallåk, journalist og lyriker


 

«Resepsjonsområdet vårt ble en nydelig scene. Du fylte rommet med dyp personlig varme og raushet! Tusen, tusen takk! »
Ingrid Camilla Aasbøe Heggland, Seksjonsleder Haugaland og Karmøy DPS


 

«Tusen takk… Har berre eitt å sei: Magisk og sterkt… »
Kirsti Hervik, etterlatt etter selvmord


 

«To ganger, har jeg vært så heldig og få høre Tove presentere boka «Fasetter av sorg» . Måten hun formidler boka på, berører meg på en sterk og fin måte. Jeg har funnet trøst i diktene hennes, har delt diktene og deretter gitt boka til familie og venner i sorg. De har funnet trøst i Toves dikt og nytt bildene til Ida. Tove gir veldig mye, ved å dele sin historie om sin bror Terje, hennes åpenhet gjør det «lettere» for andre å kunne være åpne om sin sorg»
Margareth Johnsen


 

«I forbindelse med vår årlige nettverkssamling i BarnsBestes nasjonale forskernettverk «Barn som pårørende», inviterte vi Tove Virata Bråthen til å holde foredrag om åpenhet relatert til sine erfaringer med å være etterlatt etter selvmord. Tema for samlingen var barn og unge som er etterlatte når en forelder eller søsken dør. Tove holdt et interessant og reflektert foredrag som berørte tilhørerne, hvor hun delte egne erfaringer og refleksjoner gjennom poesi og historiefortelling med utgangspunkt i boka hun har skrevet om sorg som etterlatt etter selvmord. Foredraget hennes passet godt sammen med øvrig program av mer forskningsbasert karakter, ved å gi verdifulle innspill til fagfeltet basert på sin erfaringskompetanse som pårørende og etterlatt.»
Marianne V. Trondsen, Ph.d., Leder forskernettverket Barn som pårørende

For forespørsel om foredrag kontakt:
Tove Virata Bråthen
Telefon 90 54 55 59
E-post tove@livsrom.life