Vi har kurs og workshoper under planlegging og legger det ut her fortløpende når det er klart. Det er Tove Virata Bråthen som skal lede disse. Nedenfor kan du lese om planene hun har og hvordan hun kort beskriver innholdet i de tilbudene som vil komme. Mer omfattende beskrivelser kommer når dato og sted er klart.

Livsrom-workshop og Livsrom-prosess

Her skal vi jobbe med temaer som kan bidra til at den enkelte deltaker får et tydeligere bilde av sitt eget livsrom. Se på hvordan det er mulig og gi seg selv god plass i sitt eget liv. Vi vil blant annet jobbe med temaer som verdier, grunnfølelser, kreativitet, livsglede, mindfulnes, grensesetting og egenkjærlighet.

Workshopen vil ha varighet på en helg eller fire kvelder, mens en livsrom-prosess går over et år med jevnlige treff.

«Fasetter av sorg» – samtalekvelder/-helg for etterlatte etter selvmord

I disse gruppene vil jeg tilrettelegge for samtaler med utgangspunkt i boka. Jeg deler av mine erfaringer og åpner for en dialog hvor deltakerne kan få sette ord på sine erfaringer og historie. Tanken er at dette er grupper jeg utvikler sammen med deltakerne og at formen det får er noe deltakerne er med på å skape. Hovedmålet er at deltakerne skal få mulighet til å dele erfaringer, snakke om utfordringene og sammen gi hverandre styrke i sorgarbeidet, samtidig som jeg vil dele noen av mine verktøy som gruppen kan bruke.

Workshop i intuitiv skriving – livskraft gjennom ordene

For meg har skrivingen vært en livsendrende og livgivende kraft, gjennom både tunge og gode perioder i livet. Med denne workshopen, som vil bli arrangert med forskjellig varighet, ønsker jeg å inspirere og motivere andre til å bruke ordene som en livsendrende kraft. En kraft som kan være med på å skape det livsrommet den enkelte trenger for å leve med hele seg. Det er prosessorientert skriving og kreativ lek med ord som står i sentrum, og ikke litterær kunnskap. Deltakerne skal ført og fremst skrive for seg selv. Det kan likevel være spennende for de som holder på med litterære prosjekter, fordi det kan utvide rommet og være en inspirasjon for slike prosjekter. På kurset vil jeg benytte verktøy utviklet gjennom egne erfaringer, men jeg er også inspirert av og vil benytte øvelser fra det som i Norge kalles helsefremmende skriving, og er veldokumentert i forskning.

Toves verktøykasse

I verktøykassen min når jeg utvikler og holder kurs, workshops og samtalegrupper, har jeg først og fremst mitt hjerte, min empati, mitt ønske om å se den enkelte og min nysgjerrighet. Jeg har utdannelse i terapiformen Systemisk konstellasjonsarbeid og i pusteterapi, og en rekke kurs innenfor selvutvikling. Jeg har også mine egne erfaringer med livets opp- og nedturer, som har lært meg mye og gitt meg verdifull innsikt. Erfaringene jeg har fra kreativ virksomhet gjennom 20 år, ikke minst skrivingen, har også gitt meg viktig innsikt og gode verktøy. Lang erfaringen med meditasjon og mindfulness er også noe jeg tar med meg inn i dette arbeidet.

Er du en aktuell deltaker?

Synes du noe av dette høres spennende ut og vil motta mer informasjon på mail når vi legger ut sted og datoer? Send mail til tove@livsrom.life og skriv gjerne hva av det vi beskriver her som er aktuelt for deg og gjerne hvor du har anledning til å delta.